Dikkat: Burada Sanat Var!

İnsan, gözlerini dünyaya açtığı andan başlayarak, yaşamı boyunca her şeyi “sınırlı” olarak tanır ve hep “sınırlarla” karşılaşır. Bu yüzdendir ki, insan “sonsuzluk” kavramını anlamakta ve Evren'in sonsuzluğunu kavramakta hep zorluk çekmiştir. Öte yandan, tanıdığı, gözlemlediği ve öğrendiği her şeyi “sonlu” ve “sınırlı” bulan insan, zaman zaman, “sonsuzluk” ve “sınırsızlık” özlemi duymuş, bu bağlamda özgürlüğün havasını derin derin solumak ve yarattığı eserlerine yansıtmak istemiştir. Bir insan olan sanatçı da, yaşam çevresinde algıladığı her şeyin “sınırlı” ve “sonlu” oluşu ile, içindeki yaratıcı kaynaktan fışkıran dürtülerin ve hayal dünyasının sınır tanımayan sonsuzluğu arasındaki çelişkiyi, doğal olarak yaşayacaktır.

 

Download

spacegallery.zip (205 kb): jQuery, Javscript files, CSS files, images, examples and instructions.

Changelog

09.01.2008
The first release release.

Implement

Attach the Javascript and CSS files to your document. Edit CSS file and fix the paths to images and change colors to fit your site theme. Important: be sure to include Javascript files in the specific order as in the example below.

<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="css/spacegallery.css" />
<script type="text/javascript" src="js/eye.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/utils.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/spacegallery.js"></script>
        

Invocation code

Prepare a block level element with some images inside. All you have to do is to select the elements in a jQuery way and call the plugin.

$('#myGallery').spacegallery({loadingClass: 'loading'});
        

Options

A hash of parameters. All parameters are optional.

border integer Images' border. Default: 0
duration integer Animation duration. Default 800
perspective integer Perpective height. Default: 140
minScale float Minimum scale for the image in the back. Default: 0.2
loadingClass string CSS class applied to the element while looading images. Default: null
before function Callback function triggered before going to the next image
after function Callback function triggered after going to the next image